Ładowanie...

I. Postanowienia ogólne

 

1. Hurtownia internetowa magmaart.pl umożliwiająca składanie i przyjmowanie zamówień hurtowych na artykuły jubilerskie stanowi własność Firmy Magma-Art Magdalena Gładysz
z siedzibą w Krakowie 31-134 przy ul. Basztowej 4/5 wpisanej do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 353/2005, NIP 676-173-24-58, Regon 120007986 .


2. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu hurtowni internetowej magmaart.pl oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kontrahent akceptuje ww. regulamin w szczególności poprzez rejestrację swojej firmy za pomocą serwisu magmaart.pl oraz złożenie zamówienia.

 

3. W hurtowni internetowej magmaart.pl mogą robić zakupy wyłącznie odbiorcy hurtowi prowadzący działalność gospodarczą, po wcześniejszej rejestracji i akceptacji firmy.

 

II. Zasady składania, potwierdzania i weryfikacji zamówień

 

1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień są wyłącznie kontrahenci, tj. osoby posiadające status zarejestrowanego użytkownika hurtowni internetowej magmaart.pl. Status zarejestrowanego użytkownika hurtowni internetowej uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:


a. rejestracji w hurtowni internetowej magmaart.pl;


b. aktywacji konta poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy kontrahenta;


c. po weryfikacji kontrahent otrzyma dostęp do pełnej oferty hurtowni wraz z obowiązującymi cenami oraz promocjami;


d. zalogowaniu w hurtowni internetowej przy użyciu login i hasła.


  1. Kontrahent wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Firmy Magma-Art składa ofertę kupna określonego produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.


3. Kontrahent ma obowiązek wypełnić formularz prawidłowo tzn. wypełniając wszystkie wymagane rubryki oraz podając następujące dane zgodne ze stanem rzeczywistym: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, NIP, dokładny adres e-mail zamawiającego, telefon kontaktowy, w przypadku jeżeli odbiorcą jest ktoś inny, także adres i nazwę odbiorcy, określić formę płatności za zamówione produkty oraz koszty wysyłki.

 

4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać przez całą dobę pod adresem biuro@magmaart.pl.

 

5. Zamówienia drogą telefoniczną można składać pod numerem telefonu (+48) 511 970 244
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 16:00.

 

6. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest przez Firmę Magma-Art przy pomocy automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail kontrahenta, podany podczas rejestracji. Sprzedaż produktów na podstawie złożonego zamówienia wymaga jego weryfikacji przez Firmę Magma-Art również pod kątem dostępności towarów.

 

7. W przeciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja pod względem poprawności danych kontrahenta oraz dostępności zamówionych produktów. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Firma Magma-Art zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia bez podania przyczyny.

 

8. Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że dane umieszczone przy składaniu zamówienia były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z hurtownią leży po stronie kontrahenta. Oczywiście ze strony hurtowni, jeżeli tylko zostanie to wykryte, również zostaną podjęte próby kontaktu z kontrahentem. Brak kontaktu kontrahenta z hurtownią w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia może skutkować anulowaniem zamówienia oraz blokadą konta użytkownika.

 

9. Firma Magma-Art zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach hurtowni lub mogą być one czasowo niedostępne. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia Firma Magma-Art dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej poinformować składającego zamówienie o braku dostępności danego produktu.

 

III. Formy płatności

 

1. Proponowane formy płatności: przedpłata na konto lub pobranie.

 

2. Kontrahent jest zobowiązany do zapłaty za zamówione produkty poprzez ww. formy płatności po zatwierdzeniu zamówienia przez Firmę Magma-Art.

 

3. W przypadku przedpłaty na konto kontrahent jest zobowiązany do zapłaty za zamówione produkty w terminie do 3 dni, licząc od dnia otrzymania weryfikacji zamówienia przez Firmę Magma-Art.
 

4. Ceny produktów znajdujących się na stronie hurtowni internetowej magmaart.pl są cenami brutto w złotych i zawierają podatek VAT (23%) i nie stanowią oferty w znaczeniu handlowym.
 

5. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.


 

IV. Zmiany i rezygnacja z zamówienia


1. Firma Magma-Art zastrzega sobie prawo do zmiany produktów oraz ich cen, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Firmę Magma-Art.


2. Kontrahent może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną na adres biuro@magmaart.pl lub dzwoniąc do Firmy Magma-Art na nr (+48) 511 970 244 wyłącznie do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia. W tym przypadku należy podać numer zamówienia, którego zmiana lub rezygnacja dotyczy.

 

V. Realizacja zamówienia i dostawa

 

1. Realizacja złożonego zamówienia następuje od 1 do 3 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmowe (w przypadku przedpłaty na konto) i od 1 do 3 dni roboczych od momentu weryfikacji zamówienia przez Firmę Magma-Art (w przypadku pobrania). Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć tylko i wyłącznie w przypadkach szczególnych tj. braki na magazynie, uszkodzenie produktu lub zdarzenia losowe itp. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Firma Magma-Art zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia oraz natychmiastowego zwrotu wpłaconej kwoty.

 

2. Gotowa przesyłka zostaje przekazana firmie kurierskiej i będzie zrealizowana zgodnie z jej regulaminem. Kontrahent dokonując zamówienia akceptuje regulamin firmy kurierskiej.

 

3. Koszty przesyłki doliczane będą do zamówienia i w zależności od wybranej formy płatności wynoszą:

- w przypadku przedpłaty na konto 20,00 zł;

- w przypadku pobrania 25,00 zł.

 

4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączana jest Faktura VAT.

 

5. Wszystkie produkty wysyłane przez Firmę Magma-Art za pośrednictwem firmy kurierskiej są objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.

 

6. W momencie otrzymania przesyłki od kuriera kontrahent jest zobowiązany sprawdzić jej stan
i zawartość w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy w trakcie dostawy nie nastąpiło uszkodzenie produktu lub jego braki. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braków towaru należy sporządzić protokół w obecności kuriera z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki.

 

7. Firma Magma-Art nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne produktu oraz jego braki powstałe podczas dostawy przez firmę kurierską.

 

8. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru w obecności kuriera jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z zamówieniem.

9. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na kontrahenta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.

 

10. Firma Magma-Art realizuje zamówienia międzynarodowe po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich warunków oraz kosztów przesyłki.

 

11. Firma Magma-Art nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu dostarczenia produktu z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej hurtowni Firma Magma-Art niezwłocznie zawiadomi o nich kontrahenta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku kontrahent ma prawo odstąpienia od umowy.

 

  1. Reklamacje

 

1. Wszystkie produkty oferowane przez hurtownie internetową magmaart.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych, a reklamacje rozpatrywane są na podstawie Faktury VAT.


VII. Dane osobowe


1. Kontrahent dokonując rejestracji i zamówienia produktów wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Firmę Magma-Art Magdalena Gładysz z siedzibą w Krakowie 31-134 przy ul. Basztowej 4/5 w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży produktów oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją zamówienia, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

 

2. Każdy kontrahent po rejestracji w hurtowni internetowej magmaart.pl zostaje automatycznie przypisany do Newslettera w celu komunikacji i promocji nowych produktów.

3. W dowolnym czasie kontrahent ma prawo do rezygnacji z Newslettera hurtowni internetowej.


 

VIII. Postanowienia końcowe

 

1. Zdjęcia produktów prezentowanych w serwisie hurtowni internetowej magmaart.pl mają charakter informacyjny, w większości są to produkty niewielkich rozmiarów i zdjęcia nie oddają ich rzeczywistej wielkości.


2. Różnice w wyglądzie produktów mogą wynikać również z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). Nie stanowi to jednak podstawy do reklamacji zakupionego towaru.